เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 01

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และโต๊ะไฟเบอร์กลาส Fiberglass Table and Lecture Chair

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 02

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 03

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 04

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 05

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs-06

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 07

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 08

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 09

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 10

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 11

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และโต๊ะไฟเบอร์กลาส Fiberglass Table and Lecture Chair

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 12

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และโต๊ะไฟเบอร์กลาส Fiberglass Table and Lecture Chair

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 13

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 14

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม-lecture-chairs 15

เก้าอี้เลคเชอร์ห้องประชุม และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Auditorium-Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 16

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 17

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 18

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 19

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 20

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 21

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 22

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

เก้าอี้เลคเชอร์-lecture-chairs 23

เก้าอี้เลคเชอร์ และแผ่นรองเขียนไฟเบอร์กลาส เปิดปิด พับเก็บ Fiberglass Lecture Chair with Fold-Away Tablet

.

เก้าอี้ห้องประชุม และ ฟังบรรยาย / AUDITORIUM & LECTURE SEATING


ผลิตภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ไฟเบอร์กลาสที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองพื้นที่ห้องประชุมที่หลากหลาย และด้วยแผ่นรองเขียนที่สามารถพับเก็บได้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเดินและสะดวกสบายในการใช้งาน อีกทั้งตัวที่นั่งสามารถหุ้มตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลายตามต้องการ

FIBERGLASS LECTURE SEATING PRODUCTS THAT SERVE AS MULTIFUNCTIONAL SYSTEMS DESIGNED TO BE THE SOLUTION IN VARIOUS TYPES OF AUDITORIUM SPACES. THE RETRACTABLE TABLET ARM FACILITATES SITTING COMFORT AND ALLOW WIDER SPACE FOR PASSER BY.THE SEATS CAN ALSO BE FINISHED IN A VARIETY OF UPHOLSTERY MATERIALS.