ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส

นวัตกรรมการออกแบบอาคาร และประสบการณ์ของผู้ใช้มักจะทำตามความต้องการ เกี่ยวกับขนาดและคุณสมบัติ ที่ไม่พบในอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไป แต่ที่ เอฟ.อาร์.พี.อินดัสตรี้ คุณมีโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการ ด้วยผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของคุณ นอกจากนี้เรามั่นใจว่าทีมออกแบบระดับมืออาชีพของเรา สามารถแปลงความคิดของคุณให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตัวคุณเท่านั้น

FIBER GLASS PRODUCTS

INNOVATIVE BUILDING DESIGN AND USER’S EXPERIENCE OFTEN DICTATE THE NEED FOR SIZES,DESIGNS AND FEATURES NOT FOUND AS STANDARD EQUIPMENT FROM ANY SOURCE. WITH “F.R.P. INDUSTRY” YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO FULFILL YOUR REQUIREMENTS WITH FIBERGLASS PRODUCTS BUILT TO YOUR SPECIFICATIONS. ALSO, OUR OWN PROFESSIONAL DESIGN TEAM CAN CONFIDENTLY CONVERT YOUR IDEAS INTO FUNCTIONAL DESIGN CREATED EXCLUSIVELY FOR YOU.